БЗС - Пазарджик

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Пазарджик
  • Пазарджик
  • Пазарджик
  • Пазарджик
  • Пазарджик

За нас

Е-поща Печат PDF

По силата на влезлия от 21.07.1998г. ЗСО /Закон за съсловните организации на Лекари и Лекари по дентална медицина/ на 12.12.1998г. бе свикано първото Общо събрание на Лекарите по дентална медицина от регион Пазарджик. На това събрание беше избран първи

Управителен съвет:

Председател: Д-р Стефан Стефанов

Зам.-Председател: Д-р Лука Русеков

Зам.-Председател: Д-р Темелко Малинов

Секретар: Д-р Красимира Сариева

Членове:

Д-р Атанас Юнаков

Д-р Дора Шишкова

Д-р Йорданка Джуркова

Д-р Невена Сивкова

 

Първа Контролна комисия:

Председател: Д-р Стоянка Ангелова

Членове:

Д-р Бойка Танева

Д-р Емил Дъбов

Д-р Румен Попов

Д-р Дамян Гаджев

Д-р Цветанка Ничева

Д-р Нели Дремалова

 

Първа Комисия по професионална етика:

Председател: Д-р Огнян Попов

Зам.-Председател: Д-р Георги Атанасов

Зам.-Председател: Д-р Дамян Харизанов

Членове:

Д-р Райна Гергова

Д-р Невена Стойнова

Д-р Костадин Тиков

Д-р Стоян Ангелов

 

Делегати за Учредителния конгрес на ССБ/Съюз на стоматолозите  в България/, който се състоя на 21.01.1999г. в София:

Д-р Стефан Стефанов

Д-р Лука Русеков

Д-р Темелко Малинов

Д-р Красимира Сариева

Д-р Атанас Юнаков

Д-р Дора Шишкова

Д-р Йорданка Джуркова

Д-р Невена Сивкова

Д-р Стоянка Ангелова

Д-р Огнян Попов

 

Във всички региони в България бяха създадени Районни колегии /РК/, които  обхващат Лекарите по дентална медицина от съответния регион.

Районна колегия-Пазарджик е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Пазарджишки Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи  Лекари по дентална медицина от областта.

Седалището на колегията е на пл.”Възраждане”№1, Хотел „Тракия”, етаж 2, стая 333 гр. Пазарджик.

РК – Пазарджик е в непрекъсната връзка с РЗОК-Пазарджик за осигуряване ефективно стоматологично обслужване на здравноосигурените лица.

БЗС - Пазарджик работи с всички институции на общинско и областно ниво по въпроси на оралното здраве на населението.